Wie moeten de onroerende-zaakbelastingen betalen?

Dit is een belasting voor een eigenaar en voor een gebruiker (huurder) van een onroerende zaak. De grondslag voor de belasting is de waarde van die onroerende zaak. Bepalend voor de belastingplicht is de situatie op 1 januari van het belastingjaar.

Voorbeelden van onroerende zaken zijn:

  • Woningen
  • Winkels
  • Kantoorpanden
  • Garageboxen

Huurders

Huurders van woningen betalen geen OZB. Voor panden die niet als woning gebruikt worden (zoals bedrijfspanden) betaalt u als huurder wel OZB.

Drie soorten

De onroerendezaak-belastingen (OZB) bestaat uit een 3 soorten belastingen:

  • Eigenarenbelasting voor woningen: degene die op 1 januari 2021 een onroerende zaak in bezit heeft, is belastingplichtig.
  • Eigenarenbelasting voor niet-woningen:degene die op 1 januari 2021 een onroerende zaak in bezit heeft, is belastingplichtig.
  • Gebruikersbelasting: degene die op 1 januari 2021 een onroerende zaak voor zakelijk of persoonlijk recht gebruikt, is belastingplichtig. Deze belasting geldt alleen nog voor het gebruik van niet-woningen.

De waarde van de onroerende zaak is gelijk aan de waarde zoals die is vastgesteld door middel van de waardebeschikking.