Wat zijn onroerende zaken?

Onroerende zaken zijn gebouwen en (bouw)werken die duurzaam met de grond zijn verenigd.

Voorbeelden zijn:

  • Woningen
  • Winkels
  • Kantoorpanden
  • Garageboxen

Met ‘duurzaam’ wordt een hechte verbinding bedoeld, bijvoorbeeld een schuurtje met een degelijke fundering. Het wordt ook uitgelegd als ‘duurzaam’ in de zin van tijd. Een niet gefundeerd zomerhuisje dat aangesloten is op alle nutsvoorzieningen en gedurende een langere periode op dezelfde plaats blijft, is ook onroerend volgens de rechter.