Wie bepalen de tarieven voor de onroerende-zaakbelastingen?

De tarieven worden vastgesteld door de gemeenteraad en opgenomen in een gemeentelijke belastingverordening. Het uitgangspunt voor de vaststelling van de tarieven is de opbrengst die de gemeente in dat belastingjaar met de OZB wil behalen.

De opbrengsten van de OZB zijn voor een gemeente zogenaamde ‘algemene middelen’. Dat betekent dat de gemeente de opbrengst van de OZB voor verschillende doeleinden kan gebruiken, zoals het op peil houden of verbeteren van gemeentelijke voorzieningen. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de hoogte van de vastgestelde tarieven omdat het vaststellen van de tarieven een bevoegdheid van de gemeenteraad is.