Waarom ontvang ik een aanslag voor een woning die nog in aanbouw is?

De gemeente is verplicht om de waarde vast te stellen van nog niet voltooide nieuwbouw. Bij de heffing van de OZB wordt deze waarde gebruikt als de heffingsgrondslag voor de OZB. Het jaar nadat uw nieuwbouw klaar is ontvangt u een nieuwe WOZ-beschikking over de volledige waarde van uw woning.