Waarom staat de aanslag op naam van 'erven van ...'?

Als de persoon op wiens naam de aanslag voor de eigenarenbelasting staat is overleden dan wordt deze aanslag op naam gezet van ˜de erven van ...." . Deze tenaamstelling staat ook opgenomen in het kadaster. Als u dit wilt laten aanpassen, dan kunt u dit regelen via uw notaris; de gemeente krijgt de wijziging daarna automatisch door. Een volgende aanslag staat dan op de gewijzigde naam. Voor de nu door u ontvangen aanslag kan dit niet meer gewijzigd worden.