Ik ben niet de eigenaar van het pand maar heb wel de aanslag voor de eigenarenbelasting OZB ontvangen. Wat moet ik nu doen?

Als u op 1 januari van het belastingjaar niet de eigenaar was kunt u binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet digitaal bezwaar indienen of door het bij de aanslag meegestuurde reactieformulier in te vullen en na ondertekening terug te sturen.

Het reactieformulier (inclusief bewijsstukken) moet u nadat u het ingevuld en ondertekend hebt, binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet sturen naar de:

  • Inspecteur Belastingen
  • Postbus 16
  • 1960 AA Heemskerk.

Dit adres staat ook op het reactieformulier vermeld. U krijgt zo spoedig mogelijk een bevestiging van ontvangst.