Kan ik voor de OZB kwijtschelding aanvragen?

Nee, de gemeenteraad heeft besloten om geen kwijtschelding te verlenen voor de onroerende-zaakbelastingen.