Wat zijn de tarieven voor het huidige belastingjaar?

  • het vaste tarief voor een eenpersoons huishouden, € 185,30;
  • het vaste tarief voor een meerpersoons huishouden, € 280,50;
  • het vaste tarief wordt per lediging van een container van 140 liter restafval, vermeerderd met € 3,50;
  • het vaste tarief wordt per lediging van een container van 240 liter restafval, vermeerderd met € 6,00;
  • het vaste tarief wordt bij gebruik van verzamelcontainers (bij hoogbouw) per inworp bij een inwerptrommel van 30 liter, vermeerderd met € 0,50;;
  • het vaste tarief wordt bij gebruik van verzamelcontainers (bij hoogbouw) per inworp bij een inwerptrommel van 60 liter, vermeerderd met € 1,00.

Met ingang van 2021 bestaat de afvalstoffenheffing uit een vast deel en een variabel deel. Het vaste deel betaalt ieder huishouden. Het variabele deel is afhankelijk van het aantal keren dat u restafval aanbiedt en wordt pas na afloop van het jaar opgelegd.