Bezwaar tegen de WOZ beschikking

Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen.

Ik ben op 1 januari 2021 niet de eigenaar/gebruiker van dit pand en heb wel de WOZ-beschikking ontvangen. Wat moet ik nu doen?

Als u ten onrechte de WOZ-beschikking heeft ontvangen, dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

U kunt digitaal bezwaar maken of u kunt het, bij de aanslag meegestuurde reactieformulier invullen en na ondertekening (inclusief bewijsstukken) terugsturen. Het reactieformulier stuurt u naar:

 • De Inspecteur Belastingen
 • Postbus 16
 • 1960 AA Heemskerk

Uw bezwaar moet wel binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag door ons ontvangen zijn. 

Deze WOZ-beschikking is niet voor mij bestemd. Wat kan ik nu doen?

Als u ten onrechte de WOZ-beschikking heeft ontvangen, dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

U kunt digitaal bezwaar maken of u kunt het, bij de aanslag meegestuurde reactieformulier invullen en na ondertekening (inclusief bewijsstukken) terugsturen. Het reactieformulier stuurt u naar:

 • De Inspecteur Belastingen
 • Postbus 16
 • 1960 AA Heemskerk

Uw bezwaar moet wel binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag door ons ontvangen zijn.

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de waardevaststelling?

Telefonische uitleg

U kunt telefonisch contact met de gemeente Uitgeest opnemen. Dit kan tot 5 weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking. U laat dan uw gegevens achter en u wordt vervolgens, binnen 5-7 werkdagen teruggebeld door de taxateur die deze waarde heeft vastgesteld. Deze taxateur kan u uitleg geven over de waardevaststelling en ingaan op uw vragen.

Bezwaar

U kunt digitaal bezwaar maken of u kunt het, bij de aanslag meegestuurde reactieformulier invullen en na ondertekening (inclusief bewijsstukken) terugsturen. Het reactieformulier stuurt u naar:

 • De Inspecteur Belastingen
 • Postbus 16
 • 1960 AA Heemskerk

Uw bezwaar moet wel binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag door ons ontvangen zijn.

Kan ik voordat ik bezwaar ga indienen eerst het taxatieverslag ontvangen?

Digitaal

U kunt uw taxatieverslag digitaal raadplegen, downloaden en printen.

Telefonische uitleg waardevaststelling

 U kunt telefonisch contact opnemen met de gemeente Uitgeest over de waardevaststelling. Dit kan tot 5 weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking, U laat dan uw gegevens achter en u wordt binnen 5-7 werkdagen teruggebeld door de taxateur die deze waarde heeft vastgesteld. Deze taxateur kan u uitleg geven over de waardevaststelling en ingaan op uw vragen. 

Ik heb tegen de vorige waardebeschikking bezwaar gemaakt en nog geen uitspraak ontvangen. Waarom ontvang ik nu deze nieuwe waardebeschikking?

Het door u ingediende bezwaar is gericht tegen de waardevaststelling met een ander waardepeil (belastingjaar 2020 heeft als waardepeil van 1 januari 2019). Door middel van een algehele hertaxatie heeft opnieuw een waardevaststelling plaatsgevonden, nu naar het waardepeil van van 1 januari 2020. Omdat sprake is van een nieuwe waardevaststelling is besloten om de WOZ-beschikking en de aanslag OZB voor 2019 te versturen.

Als u het met deze nieuwe waardevaststelling niet eens bent kunt u tot 5 weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking eerst met de gemeente Uitgeest bellen en wordt ervoor gezorgd dat u door de taxateur die deze waarde heeft vastgesteld teruggebeld gaat worden. Dit zal bij drukte in het algemeen binnen 5-7 dagen plaatsvinden. Hij kan u uitleg geven over deze waardevaststelling en ingaan op uw grieven.

U kunt er ook voor kiezen om direct bezwaar in te gaan dienen. Dit kunt u digitaal doen of door het reactieformulier in te vullen en na ondertekening terug te sturen. Het reactieformulier moet u nadat u het ingevuld en ondertekend hebt, binnen zes weken na de dagtekening sturen naar:

 • de Inspecteur Belastingen,
 • Postbus 16,
 • 1960 AA Heemskerk.

Dit adres staat ook op het reactieformulier vermeld. U krijgt zo spoedig mogelijk een bevestiging van ontvangst.