Onroerende-zaakbelastingen

De onroerende-zaakbelastingen (OZB) worden geheven van de eigenaar van een woning en van de eigenaar en de gebruiker/huurder van panden die niet als woning gebruikt worden. 

Afvalstoffenheffing

De gemeente haalt minimaal 1 keer per week afval op en verwerkt dit. Daarvoor betaalt u jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente.

Roerende woon- en bedrijfsruimten belasting

De roerende woon- en bedrijfsruimtenbelasting (RZB) wordt geheven van de eigenaar van een roerende woonruimte en van de eigenaar en de gebruiker/huurder van onroerende bedrijfsruimten. 

Rioolheffing

Uit de opbrengst van de rioolheffing betaalt de gemeente de kosten voor het onderhoud van de gemeentelijke voorzieningen voor de afvoer en het beheer van afvalwater, hemelwater en grondwater.

Hondenbelasting

De gemeenteraad heeft besloten om met ingang van het belastingjaar 2020 de hondenbelasting af te schaffen. Als u in het bezit bent van 1 of meerdere honden dan ontvangt u ingaande het belastingjaar 2020 geen aanslagen meer voor de hondenbelasting.

 

Toeristenbelasting

Als u een plek aanbiedt waar gasten tegen betaling kunnen overnachten, zoals een camping of hotel, betaalt u toeristenbelasting aan de gemeente. Dit bedrag mag worden doorberekend aan de gast in de kosten voor de overnachting.

Watertoeristenbelasting

Voor het houden van verblijf door niet ingezetenen van de gemeente, op vaartuigen die aanwezig zijn in wateren binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook, betaalt u watertoeristenbelasting aan de gemeente. Dit bedrag mag worden doorberekend aan de gast in de kosten voor de overnachting.

Forensenbelasting

U betaalt forensenbelasting als u in onze gemeente een woning ter beschikking heeft maar in een andere gemeente uw hoofdverblijf heeft.

Reclamebelasting

De reclamebelasting wordt geheven voor openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

Precariobelasting

Precariobelasting is een belasting voor het hebben van voorwerpen op, onder of boven gemeentegrond.

Graf- en begraafrechten

Onder naam 'begraafrechten' worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.