Forensenbelasting

U betaalt forensenbelasting als u in onze gemeente een woning ter beschikking heeft maar in een andere gemeente uw hoofdverblijf heeft.

Meer dan 90 dagen per jaar

Als u, zonder in de gemeente Uitgeest uw hoofdverblijf te hebben, meer dan 90 dagen van het jaar voor u of uw gezin een gemeubileerde woning (of caravan) beschikbaar houdt, dan betaalt u forensenbelasting.

Tarief 2023

Het tarief voor de forensenbelasting is een percentage van de WOZ-waarde. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad. Het tarief is nu vastgesteld op 0,40% van de WOZ-waarde.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.