Reclamebelasting

De heffing in Uitgeest van reclamebelasting is met ingang van het belastingjaar 2021 komen te vervallen