Watertoeristenbelasting

Voor het houden van verblijf door niet ingezetenen van de gemeente, op vaartuigen die aanwezig zijn in wateren binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook, betaalt u watertoeristenbelasting aan de gemeente. Dit bedrag mag worden doorberekend aan de gast in de kosten voor de overnachting.

Aanvragen

Gaat u verhuren? Dan moet u zich schriftelijk bij de gemeente aanmelden voor de watertoeristenbelasting. .

Nachtregister

Voor de berekening van de watertoeristenbelasting is de belastingplichtige/ondernemer verplicht een administratie bij te houden ten aanzien van het verblijf (dit is het aantal overnachtingen) van gasten. Het register moet tenminste de volgende klantgegevens bevatten:

  • naam en woonplaats
  • geboortedatum
  • datum van aankomst en datum van vertrek
  • het aantal overnachtingen ter zake waarvan belasting verschuldigd is.

Tarieven

Voor het bealstingjaar 2022 is het tarief vastgesteld op € 1,00 per overnachting.

Aangifte

Na afloop van het kalenderjaar ontvangt u een aangiftebiljet. Dit aangiftebiljet vult u in en stuurt u met een kopie van het nachtverblijfregister weer op. De gemeente zal uw aangifte controleren en daarmee de hoogte van de aanslag toeristenbelasting vaststellen. Ook is het mogelijk om de aangifte digitaal te verzorgen.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.